top of page

luk Classic prostý

Proč právě tenhle?

  • univerzální parťák pro každého

  • klidný při výstřelu

  • největší výběr nátahových sil

  • vhodný i pro děti

  • vypadá prostě dobře

Luk typu Classic je specifický ponecháním ratanové kůry na svrchní straně, která mu umožňuje dosáhnout větších nátahových sil a díky jejíž kresbě má luk krásný a neotřelý design. Všechny luky jsou impregnovány včelím voskem s propolisem, který je chrání před vlhkostí a špínou. Rukojeť je obalena kůží. Tento typ luku je velmi klidný ve výstřelové fázi.

Pro koho?

Tento typ luku vyrábíme ve velikostech dětský (asi 3-10 let), juniorský (asi 11-16 let) a dospělácký v délkách 160 a 180 cm. Na výběr máme mnoho různých nátahových sil luků od cca 15 lbs (asi 6,8 kg) do cca 70 lbs (asi 31,8 kg). Svou vhodnou nátahovou sílu si tak může najít každý. 

Za kolik?

dětský luk stojí 690 Kč

juniorský 990 Kč

dospělácký 160 cm stojí 2000 Kč

dospělácký 180 cm 2200 

Pokud si při výběru nejste jisti, můžete mrknout sem, nebo nás můžete kontaktovat. Samozřejmě vám s výběrem rádi poradíme i přímo v naší dílně. Jsme totiž přesvědčeni, že pokud je to možné, osobní vyzkoušení luku je vždy nejlepší. 

Bezpečnost při lukostřelbě

• Při střelbě používejte nepoškozené chrániče předloktí a prstů vhodné velikosti, případně chrániče hrudi.

• Vždy střílejte pouze na terč.

• Oděv střelců by měl být přiléhavý. Volný oděv je třeba sepnout. Veškeré šňůrky, které by při výstřelu mohly přijít do kontaktu s lukem, musí být zastrčeny.

• Dlouhé vlasy musí být svázány.

• Pro ochranu hrudi vyprázdněte náprsní kapsy.

• Obuv volte stabilní, nejlépe sportovní s pevnou špičkou.

• Nezapomeňte před střelbou důkladně rozcvičit zatěžované svalové partie.

• Nasazování tětivy na luk nesprávným způsobem může vést k vážnému poranění.

• Poškozené náčiní nikdy nepoužívejte. Nevhodné a poškozené tětivy vyměňte.

• Luk napínejte jen na střelecké čáře.

• Používejte správně dlouhé šípy. Při přetažení těsně před uvolněním tětivy mohou krátké šípy zasáhnout luk a zlomit se nebo mohou projít rukou střelce.

• Používejte toulce, nebudete muset nosit šípy v rukou, což přispěje k bezpečnosti vaší i vašeho okolí.

• Při střelbě více osob zajistěte dozor na střelecké čáře.

• Střílejte vždy pouze z jedné střelecké čáry.

• Za žádných okolností nesmí nikdo střílet, pokud se někdo nachází na střelnici v blízkosti terčů. Šípy se mohou odrazit od terčů nebo se mohou odchýlit od původního směru.

• Na střelecké čáře zacházejte s luky a šípy opatrně, aby nemohlo dojít k zasažení nebo poranění ostatních střelců. Jakýkoliv nečekaný kontakt se střelcem v plném nátahu může zapříčinit, že střelec provede nesprávný výstřel, následkem čehož může dojít k úrazu.

• Střelci nesmí napínat luk takovým způsobem, který by omezoval v činnosti střelce stojící po levém a pravém boku.

• Luk je třeba udržovat ve svislé poloze, neboť jakékoliv naklonění vlevo nebo vpravo může překážet ostatním střelcům.

• Šípy nasazujte na tětivu až v okamžiku, kdy střelci stojí na střelecké čáře a zazní signál k zahájení střelby.

• Střelci, hlavně začátečníci se musí vyvarovat nebezpečnému jednání, jako je "šermování", vrhání šípy, motání se s lukem na střelecké čáře i mimo ni.

• Střelci se navzájem neobtěžují ani se neočekávaně nedotýkají střelce, mezi střelci musí být dostatečný prostor pro střelbu, aby při nátahu luku nedošlo ke vzájemnému kontaktu.

• V případě, že šíp spadne za střeleckou čáru, musí střelec počkat, dokud střelci po jeho stranách nepřestanou střílet a teprve potom si smí náčiní zdvihnout. Šíp, který není možné zdvihnout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru, seberte až po ukončení střelby.

• Šíp, který se pořádně nezarazí do terče a zůstane viset přes terč, je třeba odstranit hned, jak si jej všimnete. Je nutné zastavit střelbu, jít k terči, zaznamenat bodovou hodnotu šípu (pokud je to třeba), vytáhnout šíp a znovu zahájit střelbu.

• Během chůze k terčům dávejte pozor na šípy zabodnuté do země nebo do terče. Končíky mohou být ostré, proto je nutné zdvihnout všechny šípy, které dopadly před terč, bez ohledu na to, komu patří.

• Při vytahování šípů z terče postupujte opatrně a dbejte na to, aby nikdo nestál těsně za vámi.

• Při hledání šípů zajistěte, aby někdo stál před terčem a zabránil další střelbě. Pokud vás není dostatek, umístěte před terč luk, aby ostatní střelci věděli, že tento terč není volný.

• Je nezbytné najít všechny šípy, aby nedošlo ke zranění osob.

• Nikdy neběhejte se šípy v rukou.

 

Při napínání luku používejte správnou techniku:

   1. způsob: nasaďte tětivu do spodního zářezu, opřete spodní konec luku o zem, druhý konec uchopte do dlaně a kolenem jedné nohy tlačte na střed luku - když se luk​ dostatečně prohne, nasaďte druhý konec tětivy do horního zářezu; ujistěte se, že obě oka tětivy pevně sedí v zářezech k tomu určených. 

   2. způsob: nasaďte tětivu do spodního zářezu, uchopte horní konec luku do levé ruky, rozkročte se a spodní konec luku si protáhněte za levým lýtkem a opřete ho o pravý nárt (nenasazená tětiva vede vepředu před nohama), pak tlačte levou rukou korní konec luku dopředu a ohýbejte ho. Když se luk​ dostatečně prohne, nasaďte druhý konec tětivy do horního zářezu; ujistěte se, že obě oka tětivy pevně sedí v zářezech k tomu určených.

Údržba

Je třeba mít na paměti, že luky jsou dřevěné. Ačkoli jsou impregnované voskem, nejsou absolutně voděvzdorné. Pokud luk zmokne, nechte ho vyschnout při pokojové teplotě (ne prudce - např. na topení). Po střelbě sejměte tětivu - není vhodné nechávat tětivu na luku déle, než trvá střelba. Ramena luku by se mohla ohnout a snížit tak výkon luku. Luk ani tětiva nesmí přijít do kontaktu s plamenem ani s jinými horkými materiály. 

Luk je možné napínat pouze na deklarovanou délku šípu - při přetažení hrozí zlomení ramen luku. 

Skladování je nejvhodnější při pokojové teplotě v suchém prostředí. 

Pokud se tětiva začne třepit, vyměňte ji - hrozí riziko prasknutí.

bottom of page